Enne otsemüügiettevõtte (organisatsiooni) valimist on tähtis saada vastused alljärgnevatele olulistele küsimustele:

Leidke tõendus sellele, et ettevõte, millega Te soovite teha koostööd, on Teie kohaliku või vähemalt mingi välisriigi otsemüügi assotsiatsiooni liige. See tagab, et äritegevuse võimalus on seaduslik, ning et ettevõte kohustub tegutsema vastavalt Käitumiskoodeksile.

Seadust järgivates otsemüügi organisatsioonides on sissemaksed tavaliselt tagasihoidlikud, ja makstud summa eest väljastatakse edasimüüja komplekt toodete esitlemiseks. Organisatsioonid püüavad teha uute müüjate sisseastumist kergeks ja odavaks. Hoiduge suurt sisseastumistasu nõudvaid organisatsioone, kuna need võivad osutuda pettuseks – nt püramiidskeem, mille puhul ei ole küll tegemist seadusliku otsemüügi võimalusega.

Rohkem informatsiooni kuidas teha vahet otsemüügil ja püramiidskeemil?

Seaduslikul otsemüügiettevõtel on mõistlikud sätted müümata toodete tagastamise kohta. Tegelikult EDSA liikmeks saamise eelduseks on see, et liikmed pakuvad toodete tagasiostu võimalust. See tähendab, et kui müüja lõpetab äritegevust, siis liikmesettevõte ostab müümata kaubandusliku välimusega tooteid tagasi, kui nad on ostetud viimase 12 kuu jooksul, ja nende eest on makstud mitte alla 90 %.

Olge ettevaatlik, kui Teile pakutakse otsemüügiga tegelemise võimalust, mille puhul liikmeks saamise tingimusena nõutakse osta suurt hulka tooteid, mis ei kuulu tagasiostule. Siin on tegemist väljalasketasuga. Mainekatel otsemüügi organisatsioonidel selliseid nõudeid ei ole.

Enamus otsemüügi organisatsioone ei soovita oma müüjatel hoida suuri kaubavarusid ning teevad kõike selleks, et müüjatel oleks lihtne ja mugav soetada tooteid nende klientide tellimuste täitmiseks.

Tulu läbimüügi pealt, mitte aga uute müüjate kaasamisest, on seadusliku äritegevuse puhul oluline. Otsemüük, nagu ka teised jäemüügikanalid, oleneb toodete müügist tarbijatele, mis nõuab kvaliteetseid tooteid konkurentsivõimelise hinnaga. Olge ettevaatlik ettevõtete suhtes, mis lubavad Teile „rikkaks saamist” vaid läbi nende toodete kasutamise või uute inimeste kaasamise. Teil peab olema tugev ja siiras usk nendesse toodetesse, mida Te hakkate müüma.

Kvaliteetne otsemüügi organisatsioon investeerib oma müüjate koolitusse ning aitab Teile alustada tegevust. See on parim garantii, et Te saate head ettevalmistust edukaks edaspidiseks tegutsemiseks.

On oluline selgitada välja kõik faktid boonuste, kasumi, volituste ja kohustuste kohta, et veenduda selles, et Te saite nendest täielikult aru.

Ärge võtke tõsiselt lubadusi ülimalt kõrge või garanteeritud kasumi kohta. Vahel on kerge sattuda kõrge sissetuleku lubaduste mõju alla, eriti siis, kui väidetakse, et see on garanteeritud ja kergesti saavutatav. Osavad petturid kipuvad mängima inimeste nõrkustel, mis on vahel üsnagi lihtne, kui inimene on sattunud olukorda, kus ta vajab kiiresti raha. On oluline pidada meelles, et iga ärimudeli puhul nõuab suurte rahasummade teenimine palju aega ja tähelepanu äri ülesehitamisel.

Otsemüügi puhul arvestatava tulu teenimiseks nõutav aeg võib varieeruda. See oleneb Teie eesmärkidest ja ajast, mida Te olete valmis kulutama otsemüügiga tegelemisele. Juba suhteliselt lühikese aja möödumisel Te võite hakata saama lisasissetulekut, ent kui Teie eesmärk on elada vaid otsemüügi pealt teenitavast tulust, siis olge teadlik, et sel juhul võib mööduda rohkem aega enne kui Te saate oma põhitöökohast lahkuda.

See on oluline nii Teie klientidele kui ka Teile, seega veenduge, et Te olete nendest teadlik ja saite nendest õigesti aru. Teie arvates peavad nad olema ausad ja mõistlikud.

Siis sellega ei tohiks kaasneda trahve ega muid takistusi. Ettevõte peaks lubama sõltumatul müüjal tagastada kaubandusliku välimusega tooted mõistlikel tingimustel.