Läti Otsemüügi Assotsiatsioon,– www.tta.lv

Leedu Otsemüügi Assotsiatsioon,– www.ltpa.lt

Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni-Seldia,– www.seldia.eu

Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni (WFDSA),– www.wfdsa.org

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet,– www.ttja.ee