Otsemüük on tarbekaupade ja teenuste turustamine otse tarbijale „inimeselt-inimesele” põhimõtte järgi – peamiselt tarbijate kodus või teiste isikute kodus, töökohas või mujal püsivast jäemüügikohast eemal.

Otsemüük pakub klientidele võimaluse näha, proovida ja hinnata toodet neile sobival ajal, nende omas kodus või sõprade seltskonnas. Kõik kaubad toimetatakse kliendile otse koju kätte. See on eriti mugav maakohas või alevites elavate tarbijate puhul – see teeb kättesaadavaks neid tooteid ja teenuseid, mida ei pakuta piirkonna kohalikes müügikohtades.

Otsemüük viisid:

Inimeselt-inimesele-müük – otsemüüja-konsultant tutvustab ja müüb kaupa tarbijale isiklikult kauplemiseks mitte ettenähtud kohtades (kodus, tööl jne).

Koduesitluse kaudu müük – toodete tutvustamine ja müük võimalike ostjate rühmale, tavaliselt kutsuva isiku kodus või muus mitteärilises kohas.

Internetimüük – otsemüügi konsultant müüb tarbijale kaupa internetis isikliku veebilehe, suhtlusvõrgustiku jms kaudu. Tarbija saab osta kaupa ka otse otsemüügifi rma kodulehelt edasiseks individuaalseks teeninduseks, valides endale sobiva müüja-konsultandi.

On olemas mitu otsemüügiettevõtte asutamise võimalust.

Mõned otsemüügi ettevõtted kasutavad ühetasemel turustamise struktuuri, kus otsemüüjaid, kes müüvad tarbijatele kaupu või teenuseid, ei eristata kindlatel tasanditel ja kus nende töötasu põhineb üksnes nende enda müügil.

Muud ettevõtted kasutavad mitmetasandilise turustamise või nn võrkturundus struktuuri, mille puhul tooteid ja teenuseid toimetatakse lõpptarbijatele kätte läbi sõltumatute otsemüüjate võrgustiku. Need otsemüüjad saavad tasu nii nende endi poolt tarbijale müüdud toodete ja teenuste pealt, kui  ka nende poolt äritegevusse kaasatud ja koolitatud teiste sõltumatute edasimüüjate võrgustiku läbimüügist.

Otsemüük on kaubandusvõrguvälise jaemüügi vorm.

Otsemüük EI OLE müümine interneti, telefoni või posti kaudu tellimise teel ilma otsemüüja ja tarbija samaaegse füüsilise juuresolekuta. Ülalnimetatud müügivõimaluste puhul on tegemist kaugmüügi vormiga. Kaugmüügi lepingud sõlmitakse ainult ühe või ka mitme sidevahendi abil.

Otsemüük EI OLE püramiidmüük. Püramiidmüügi skeem on mistahes plaan või tegevus, mille puhul osaleja maksab või lubab maksta eelkõige teiste inimeste plaani või tegevusse kaasamise eest, mitte aga skeemis osalejate või teiste kaasatavate inimeste poolt müüdud kaupade ja teenuste eest. Ülalnimetatud skeemis osalevad niinimetatud „investeeringute” või „kauplemise”  propageerijad rikastuvad geomeetrilise süsteemi kohaselt uute värvatud liikmete maksete laekumisel. Taolisi petuskeeme nimetatakse erinevates rahvusvahelistes seadustes kui „ahelkirju”, „lumepalliskeeme”, „ahelmüüki”, „rahamänge”, „investeeringuloteriisid”.