Assotsiatsiooni liikmena on otsemüügiga tegelev ettevõte kohustatud tegutsema vastavalt Eetikakoodeksile ning tegema koostööd selleks, et reklaamida tööstust valitsusorganitele, tarbijaasutustele ja avalikkusele, arendades otsemüügi kui edasimüügikanali teadlikkust, arusaamist, usaldust ja usaldusväärsust.

Mõned liikmelisuse eelised:

 • See on kvaliteedi ja usaldusväärsuse märk tarbijate, avalike organisatsioonide ja valitsusorganite jaoks;
 • Võimalus olla nähtavam kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
 • Ühine hääl riigivõimuga õiguslikes küsimustes, nõustavate regulatiivasutustega ja ametnikega ning lobitegevuses tööstuse nimel;
 • Võimalus osaleda seadusandlikus protsessis ja mõjutada seda;
 • Korrapärased uuendused seadusandlike muudatuste ja muude tööstust mõjutavate muutuste puhul;
 • Korrapärased uuendused otsemüügi tööstuse statistikas ja trendides (kohalikus ja rahvusvahelises);
 • Teiste tööstuses tegutsevate võtmeettevõtetega võrgustiku loomise võimalus;
 • Kaitse, nõustamine ja abi kriisijuhtimisel;
 • Abi otsemüügi tööstuse valdkonnas alustajatele;
 • Turu- ja tarbijauuringud ja tööstusalased perspektiivid;
 • Haridus- ja koolitusprojektid.