Kaebuse vorm

  Isiklikud andmed:

  Perekonnanimi, eesnimi

  Aadress

  E-post

  Telefon

  Informatsioon firma ja toote kohta:

  Firma nimi ja aadress

  Toode

  Tellimuse number

  Edasimüüja ID number (kui see on teada)

  Juhtumi üksikasjad:

  Juhtumi kuupäev ja üksikasjad

  Pane kirja toote kogus ja hind, kui vajalik, lisa ka arve(d) või muud dokumendid

  Kas oled proovinud lahendada probleemi edasimüüja või firmaga?

  Igasugused vastused, mis teised pooled on andnud seoses antud juhtumiga?