Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon (EDSA) on mittetulundusühing, kuhu kuuluvad juhtivad ettevõted, mis toodavad ja levitavad otse tarbijatele müüdavaid tooteid ja teenuseid. Assotsiatsioon on asutatud aastal 2000.

Meie eesmärgiks on:

  • Soodustada otsemüügi kasvu ning tugevdada arusaama, et otsemüük on oluline toodete ja teenuste levitamise võimalus Eesti tarbijatele.
  • Parandada otsemüügi mainet ning toetada otsemüüki kui seaduslikku individuaalse äritegevuse viisi ja lisasissetuleku võimalust.
  • Edendada ausat konkurentsi ja tarbija õiguste kaitset ning tagada soodsa äri- ja seadusliku keskkonna otsemüügiäri jaoks.
  • Teha liikmelisust turu osalejate ja klientide silmis kvaliteedimärgiks, mis viitaks ettevõtte usaldusväärsusele ja selle poolt pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedile.

Assotsiatsiooni liikmed, ehk otsemüügi sektoris tegutsevad ettevõtted, ja seotud otsemüüjad esindavad otsemüügi kõrgeimaid standardeid.

Assotsiatsiooni liikmetelt ja nende otsemüüjatelt nõutakse Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni Käitumiskoodeksi täitmist. Eetikakoodeks sätestab peamisi põhimõtteid, vastavalt millele peavad otsemüüjad ja otsemüügiga tegelevad ettevõtted käituma üksteise ja klientide suhtes. Eetikakoodeks on koostatud kooskõlas SELDIA (Euroopa Otsemüügi Assotsiatsioon) ja Ülemaailmse Otsemüüjate Liitude Föderatsiooni koodeksitega.