Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon on Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni-Seldia ja Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni (WFDSA) liige.

Alates 2003. aastast on Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon SELDIA – Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni (endine FEDSA, ehk Euroopa Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsioon) – liige.

  • SELDIA edendab otsemüüki kui dünaamilist ja usaldusväärset „inimeselt-inimesele” edasimüügikanalit Euroopa tasandil.
  • SELDIA kaitseb tööstuse positsioone ja huve, et tagada soodsa äri- ja seadusliku keskkonna, mis omakorda võimaldaks sellel edasimüügi kanalil toimida ja edeneda hästi.
  • SELDIA samuti informeerib oma liikmeid ja otsemüügitööstust üldistes küsimustes, mis puudutavad Euroopa seadusandlust ja selle mõju otsemüügiäri edukale kulgemisele.

Rohkem infot leiate siit: http://www.seldia.eu

WFDSA missioon on kujundada ülemaailmse otsemüügi arengut soodustavat arusaama ja toetust. Assotsiatsioon toetab otsemüügiga tegelevaid ettevõtteid ja assotsiatsioone:

  • läbi kõrgeimate ülemaailmsete standardite arenemise, säilitamine ja edendamine usaldusväärseks ja eetiliseks käitumiseks.
  • kaitstes tööstuse positsioone ning valitsusorganite, meedia ja võtmemõjutajate huvitatust.
  • toimides usaldusväärse ülemaailmse ressursina, mis pakub informatsiooni otsemüügi kohta.
  • hõlbustades otsemüügifirmade juhtide koostööd tööstusele olulistes küsimustes.

Rohkem infot leiate siit: http://www.wfdsa.org