Mis on otsemüük?

Otsemüük on tarbekaupade ja teenuste turustamine otse tarbijale „inimeselt-inimesele” põhimõtte järgi – peamiselt tarbijate kodus või teiste isikute kodus, töökohas või mujal püsivast jäemüügikohast eemal. Otsemüük toimub tavaliselt läbi müüjapoolse seletamise ja toodete esitlemise, ning see on kaubandusvõrguvälise jaemüügi vorm.

Mille poolest erineb otsemüük mitmetasandilisest turustamisest?

Otsemüük on edasimüügikanal, toodete ja teenuste turustamise viis. Mitmetasandiline turustamine, ehk võrkturundus, on üks otsemüügiäri organiseerimise viise. Mitmetasandilist turustamist kasutava ettevõtte otsemüüjad (ehk edasimüüjad) saavad tasustatud nii nende endi poolt tarbijale müüdud toodete ja teenuste pealt, kui ka teiste sõltumatute edasimüüjate läbimüügist, keda otsemüüjad on äritegevusse kaasanud, koolitanud, aidanud ja motiveerinud.

Mille poolest erineb otsemüük otseturustamisest?

Otsemüük eeldab alati otsemüüja ja kliendi vahetut kontakti – kas „isikult-isikule” põhimõtte järgi või koduesitluse vormis.  Otseturustamise (näiteks, kataloogimüügi või e-müügi) puhul müüja ja klient kunagi ei kohtu.

Mille poolest erineb mitmetasandiline turustamine püramiidmüügist?

  • Mitmetasandiline turustamine, ehk võrkturundus, on üks otsemüügiäri organiseerimise viise. Mitmetasandilise turustamise puhul tulu saadakse vaid klientidele müüdud toodete pealt – otsemüüja enda ja tema poolt kaasatud võimalike otsemüüjate jäemüügi pealt.
  • Püramiidmüügi skeemid on vahel koostatud nii, et nad näevad välja kui mitmetasandilise turustamise skeemid, ent üldjuhul on neil alljärgnevad omadused:
  1. Nad julgustavad osalejaid tegema olulisi investeeringuid kaubavarude soetamiseks, pakkudes autasu neile osalejatele, kes kaasab teisi inimesi selle samasse tegevusesse.
  2. Nad ei viita eriti otsemüügile ja vajadusele saavutada häid müügitulemusi. Selle asemel nad  väidavad, et peamine autasu allikas on teised inimesed, keda kaasatakse suurte investeerimiste tegemisse.
  3. Nad ei paku osalejatele lepingu sõlmimist, ei tühistamisõigust ega võimalust müüa müümata kaupa tagasi – kõik need tingimused on Assotsiatsiooni koodeksi kohaselt nõutavad.

Kas see sobib mulle?

Otsemüük on oma edu eest tänu võlgu eri vanuses tuhandetele inimestele, kes tahtsid ja tahavad olla sõltumatud või ajada oma äri. Eriti see käib nende naiste kohta, kellel on oma pered ja kohustused nende ees, kuna nad saavad alustada äritegevust osalise tööaja ja minimaalse algkapitaliga.

Soovin alustada otsemüügitegevust; mida ma peaks eeskätt ette võtma?

  1. Valige ettevõte, mis pakub Teile meeldivaid tooteid/teenuseid; kui toode on Teile meeltmööda, siis on Teil kergem soovitada seda teistele;
  2. Veenduge selles, et ettevõte on andnud Teile kirjaliku lepingu, mida Te olete läbi lugenud ja aru saanud. Ettevõtte liikmelisus Teie kohalikus otsemüügi assotsiatsioonis on seadusele vastavuse märgiks. Kahtluste korral pöörduge Teie kohaliku DSA poole.
  3. Vältige olulist rahalist investeerimist nõudvaid pakkumisi. Enamuse otsemüügiettevõtete poolt nõutav esialgne investeerimine on harva üle 200 euro – see kulub edasimüüja komplektile ja mõnele tootenäidisele.

Mis sissetulekutaset on mul oodata?

ViOtsemüügi suureks eeliseks on paindliku teenimisvõimaluse olemasolu, kusjuures Te saate reguleerida oma sissetulekut. Kuigi paljud inimesed ajavad oma otsemüügiäri osalise tööajaga, mõni teine otsemüüja tegutseb täistööajaga ja teenib märgatavalt rohkem. Mõned ettevõtted pakuvad võimalust teenida toodete läbimüügi pealt, ning on ka selliseid ettevõtteid, mis pakuvad ka tiimi arendamise programme, mille puhul Teie sissetulekutase oleneb pigem Teie edukusest teiste otsemüüjate tiimi arendamises.

Kes on Koodeksihaldur?

Koodeksihaldur on otsemüügi assotsiatsiooni poolt valitud (DSA) sõltumatu isik või isikute rühm, kelle ülesandeks on jälgida Käitumiskoodeksi järgimist ettevõtete poolt ja lahendada kaebusi.

Kust saab näha maailma otsemüügiettevõtete loetelu?

WFDSA kataloog on kättesaadav võrgus otsinguformaadis. WFDSA kataloog sisaldab kogu maailma DSA-de, DSA liikmesettevõtete, WFDSA komitee liikmete ja Koodeksihaldurite kontaktinformatsiooni.