Structure_EDSA_EE

Liikmete üldkoosolek – Assotsiatsiooni kõrgeim organ. Iga otsemüügiga tegelev ja teatud nõudeid täitev ettevõte võib saada Otsemüügi Assotsiatsiooni liikmeks.

Juhatus – juhatuse liiget valitakse liikmesettevõtete poolt kaheaastaseks perioodiks.

Juhatuse esimees – teda valitakse juhatuse liikmete poolt kaheaastaseks perioodiks.

Baltimaade peadirektor – Baltimaade otsemüügi assotsiatsioonid tunnistasid selle ametikoha vajalikuks kulude efektiivsuse nimel. Baltimaade peadirektor koordineerib Baltimaade otsemüügi assotsiatsioonide tegevust, aitab neil olla nähtavam nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Komiteed – Assotsiatsioonil võivad olla komiteed, mis vastutavad eri tegevusalade eest, nt Õigus- ja regulatiivkomitee.

Juhatus:

  • Hr Harti Pedak – Esimees
  • Pr Karin Golubev (“Oriflame”) – liige
  • Hr Dmitry Miklin (“Herbalife”) – liige

Baltimaade peadirektor:

  • Hr Gintautas Zaleckas

Koodeksihaldur:

  • Hr Martynas Duksa