Otsemüük võib tuua suurt rahuldust nii kliendile, kui ka müüjale. Kuid mõnikord midagi läheb valesti, ning kas klient või müüja ei jää tehingu tulemusega rahule. Selleks, et aidata meie liikmeid probleemide lahendamisel, on meil olemas aus ja usaldusväärne süsteem.

Iga Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni  liikmeks olev ettevõte peab tegutsema kooskõlas Eetikakoodekssiga, kusjuures sültumatu Koodeksihaldur vastutab Koodeksite haldamise ja tarbijate kaebuste läbivaatamise eest.

Kliendi rahulolu
Nagu räägitakse, rahule jäänud klient ei pruugi oma heast kogemusest kellelegi rääkida, kuid halba kogemust saanud klient räägib sellest kahekümnele inimesele. Kuna otsemüük baseerub suurel määral just isiklikel soovitustel, siis on äärmiselt oluline, et nad jääksid rahule läbi otsemüügikanali tehtud ostudega. Meie liikmed siiralt usuvad nende poolt pakutavate kaupade ja teenuste kasulikkust ning loodavad, et ka kliendid jäävad toodetega rahule ja kasutavad neid hea meelega.

Ostmine EDSA liikmete kaudu
Kui Te ei ole rahul mingi EDSA liikmesettevõtte teenindusega ning olete seisukohal, et see oli ebaeetiline, ebaseaduslik või sisaldas endas Eetikakoodeksi rikkumist, siis on meil olemas süsteem, mis aitab Teil lahendada probleemi.

Võtke müüjaga kohe ühendust ja seletage oma muret. Kui müüja ei saa lahendada või ei lahenda probleemi nii, et Te jääksite rahule, siis võtke ühendust otsemüügiettevõttega ja seletage olukorda.

Selleks, et aidata otsemüügiettevõtet Teie kaebuse läbivaatamisel ja lahendamisel, kontrollige, et Teie kaebus sisaldaks endas alljärgnevat informatsiooni:

  • Tehingu kuupäev ja detailid, nt ostetud toode või teenus, selle hind ja tehingu osapooled.
  • Eetikakoodeksi rikkumine, mis on Teie arvates toimunud.
  • Teie poolt probleemi lahendamiseks ette võetud jõupingutused ning teiste osapoolte vastused selle kohta.
  • Mis staadiumil on probleem praeguse seisuga.
  • Mis on Teie arvates optimaalseim probleemi lahendus.
  • Kviitungite/arvete koopiad või muud tehingut tõendavad dokumendid.

Kui liikmesettevõtte ikka ei ole leidnud Teie kaebusele Teid rahuldavat lahendust, siis Te võite saata kaebuse EDSA-le kas posti teel või elektrooniliselt e-posti aadressile info@edsa.ee, ning Teie kaebust suunatakse sõltumatule Koodeksihaldurile. Koodeksihalduri otsus on siduv liikmele, kuid mitte kliendile.

Kui tegemist on välisriigi DSA liikmega
Kui ettevüte ei ole Eesti DSA liige, vaid kuulub välisriigi DSA-sse, siis Te võite saata oma kaebuse vastava riigi DSA-le. Kõik WFDSA liikmeks olevad DSA-d on kohustatud järgima Maailma Käitumiskoodeksit kui eetilise käitumise miinimumstandarti.

Maailma Käitumiskoodeks on ekstraterritoriaalne, mis tähendab, et Te olete kaitstud ja õigustatud esitama kaebust ka siis, kui ettevõte või edasimüüja ei kuulu Teie riigi DSA liikmete hulka.