Kaebuse vorm

Isiklikud andmed:

Perekonnanimi, eesnimi

Aadress

E-post

Telefon

Informatsioon firma ja toote kohta:

Firma nimi ja aadress

Toode

Tellimuse number

Edasimüüja ID number (kui see on teada)

Juhtumi üksikasjad:

Juhtumi kuupäev ja üksikasjad

Pane kirja toote kogus ja hind, kui vajalik, lisa ka arve(d) või muud dokumendid

Kas oled proovinud lahendada probleemi edasimüüja või firmaga?

Igasugused vastused, mis teised pooled on andnud seoses antud juhtumiga?