EDSA No Comments

Täna, 15. märtsil tähistatakse üleilmset tarbija õiguste päeva. Balti Otsemüügi Assotsiatsiooni peasekretär Gintautas Zaleckas toob välja viis elementaarset põhimõtet, mida internetist või otsemüügi (näiteks kodus, töökohal või kaupleja poolt korraldatud ekskursioonil või demonstratsioonil) ostetud kauba ostmisel ja tagastamisel meeles pidada.

Viis olulist asja, mida teada ja pidada meeles:

  1. Ostust keeldumiseks 14 päeva, või siis 12 kuud, kui sellest õigusest ei teavitatud

Tarbijate jaoks kõige olulisem õigus on see, et kehtib 14-päevane taganemiseaeg. Kui tarbijale antakse üle mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi või kui asi antakse tarbijale üle mitmes osas, algab 14-päevane taganemistähtaeg päevast, mil tarbijale antakse üle viimane asi või viimane osa asjast.  Kaupleja peab võimaldama tarbijale tagastamise akti. Juhul kui kaupleja ei ole klienti selgelt teavitanud taganemisõigusest, siis pikeneb kauba tagastamise periood senise 3 kuu asemel 12 kuuni. Tuleb märkida, et tarbijakaitse- ja võlaõigusseaduses on sätestatud lepingud, mille puhul taganemisõigus puudub, näiteks sellise kauba tarnimise lepingud, mis on valmistatud tarbija esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse tarbija vajadustele, rikneb või vananeb kiirest või mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

  1. Tagastamise õigused

Kaupleja peab tagastama tarbijale toote eest raha 14 päeva jooksul alates taganemisest, sealhulgas ka tarnekulud. Kaupleja ei peab tagastama lisatarnekulusid, kui tarbija on valinud muu kui tavapärase tarnemeetodi, näiteks palju kiirema, ent ka kallima tarneviisi (näiteks ekspresstarne). Samal ajal on kauplejal õigus raha mitte tagastada enne, kui ta on kaubad tagasi saanud või kui tarbija on esitanud tõendi, et ta on kaubad tagasi saatnud.

  1. Tagastus ja tagastamise kulud

Lepingust taganemise korral on tarbija kohustatud tagastama kaubad kauplejale 14 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti, näiteks kui kaupleja tuleb ise kaupadele järele.

Tarbija peab kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemisel tasuma kaupade tagastamisega seotud kulud, kui kaupleja on teda sellest selgelt teavitanud. Kui kaupleja ei teavita sellest, siis peab ta tagastamisega seotud kulud ise kandma. Samuti peab kaupleja esitama enne ostu sooritamist selgelt vähemalt hinnangu maksimaalsete kulude kohta, mis kaasnevad internetis või posti teel ostetud suurte kaupade, nagu diivani või külmkapi tagastamisega, et tarbija saaks teha teadliku valiku, kelle käest osta. Väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul kehtib ka see, et kui kaubad on tarbija koju toimetatud lepingu sõlmimise ajal ja neid kaupu ei saa tavapäraselt posti teel tagastada, siis peab kaupleja kaubad oma kuludega ära viima.

  1. Varjatud kulud ja eelnevalt märgistatud märkeruudud veebilehtedel on keelatud

Kaupa või teenust pakkudes teatab kaupleja tarbijale selle lõpphinna ehk müügihinna, mis sisaldab nii käibemaksu kui ka teisi hinnale lisanduvaid tasusid. Tellijad või ostjad ei pea internetis maksma tasusid, millest neid ei ole enne tellimuse või ostu tegemist selgelt teavitatud. Uue õigusakti kohaselt peab tarbija selgelt kinnitama oma teadmist, et ta peab tasuma. Ka näiteks internetis lennupiletit ostes võidakse teile pakkuda ostu sooritamise käigus lisavalikuid, näiteks reisikindlustust või rendiautot. Neid teenuseid võidakse pakkuda juba märgistatud märkeruutude kaudu. Praegu peavad tarbijad need märkeruudud tühjendama, kui nad ei soovi lisateenuseid. Uute nõuete jõustudes on juba märgistatud märkeruudud kogu Euroopa Liidus keelatud. Kaupleja ei saa nõuda tarbijalt krediitkaardiga (või muul viisil) maksmise eest suuremat tasu, kui on kaupleja tegelikud kulud seoses kasutatud makseviisiga. Need kauplejad, kellel on telefoninumbrid, millel tarbija saab nendega lepingu asjus ühendust võtta, ei tohi nõuda suuremat tasu tavapärasest telefonikõne tariifist. 

  1. Tarnetigimused

Kaup peab jõudma tarbijani 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Sel juhul, kui kaup selle perioodi jooksul pole saabunud, tarbija võib pöörduda kaupleja poole ja leppida kokku lisa tarneaja suhtes või tühistada ostulepingut. See reegel ei kehti, kui kohaletoimetamise tähtaeg on oluline, näiteks, pulmakleidi puhul. Kaupleja vastutab kauba kadumise ja vigastuste eest. Tarbija vastutab kauba eest kättesaamise momendist.

Tuleb märkida, et väljaspool äriruume sõlmitud lepingute (otsemüügi / väljaspool äriruume sõlmitavad lepingute) puhul rakenduvad uued tarbijakaitse nõuded ainult siis, kui tehingu väärtus ületab 20 eurot. Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon liikmed pakuvad oma klientidele kõrgemat kaitset ja on kohustatud järgima tarbijate käitumisjuhendit, mis nägi ette tarbijate õiguste kõrgema kaitse kui seaduses sätestatud.

Soovin Teile häid oste internetist ja ärge unustage oma õigusi!