EDSA No Comments

Otsemüügi kogukond on inimestest koosnev tegevusvaldkond ja seetõttu on meie peamine prioriteet nii tarbijate kui ka selles sektoris töötavate inimeste tervise kaitsmine. Kõik Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni (EDSA) liikmesettevõtted on kohustunud näitama üles austust valitsuse ja volitatud asutuste vastu ning tegutsema kooskõlas kõigi valitsuse ja volitatud asutuste juhistega.

COVID-19 häirib oluliselt inimeste ja ettevõtete tavapärast tegutsemist ning põhjustab kõigile suurt pinget. See on ka aeg, kus mõned ebaausad kaupmehed võivad kahjuks toime panna pettusi. Seega oleme veendunud, et on ülioluline kaitsta tarbijaid võimalike ebaeetiliste ja ebaseaduslike kaubandustavade eest, milles üritatakse ära kasutada COVID-19 olukorraga seotud tervisemuresid tarbijate seas ja saada sellest kasu, esitades näiteks põhjendamatuid väiteid seoses tervisega ja pandeemia eest kaitsmisega. Sellised tavad on täiesti vastuvõetamatud.

EDSA liikmesettevõtted ja nende turustajad – sõltumatud partnerid – kohustusid järgima EDSA eetikakoodeksis kehtestatud kõrgeid eetikanorme. EDSA eetikakoodeks kaitseb tarbijaid ja otsemüüjaid ning keelab ühemõtteliselt EDSA liikmesettevõtete ja nende müüjate valed või eksitavad tooteväited. Ka Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsioon (WFDSA) ja EDSA andsid oma liikmetele täiendavad juhised, eesmärgiga tugevdada meetmeid, et tagada Covid-19 pandeemia ajal nii tooteteabe kui ka liikmesettevõtete ja nende sõltumatute müügitöötajate esitatud väidete täpsus ja täielik läbipaistvus.

EDSA on täiesti sallimatu COVID-19 viirusega seotud ebaeetiliste tavade suhtes. Assotsiatsioon uurib kõiki sellist laadi tegevusega seotud kaebusi eetikakoodeksis sätestatud korras maksimaalse järelevalvega ja esmatähtsana.

Samal ajal soovime väljendada empaatiat ja solidaarsust kõigi COVID-19 pandeemia all kannatavatele inimestele, aga ka kõigile teistele, kes võitlevad selle ohtliku viirusega ja teevad kõik, et seda peatada ning leevendada ühiskonnale ja riigi majandusele põhjustatud kahju.