EDSA No Comments

Euroopa otsemüüjate seas läbiviidud uuringu kohaselt on enamus ehk 78 protsenti otsemüügiäris tegutsevatest inimestest oma äritegevusega rahul. Kümnest inimesest kaheksa arvasid, et otsemüük on suurepärane võimalus teenida lisaraha ning seitse ütlesid, et see on aidanud tõsta nende enesekindlust- ja hinnangut.

Otsemüügi sektori käimatõmbavaks jõuks on naised, kes moodustavad 78 protsenti valdkonnas tegutsevatest inimestest. See on kolm korda kõrgem näitaja kui Euroopa traditsioonilises ettevõtluse sektoris keskmiselt.

Enim (73 protsenti) tegelevad otsemüügiga 25-54-aastased inimesed, veidi vähem ehk 19 protsenti nendest on üle 55-aastased ning 8 protsenti kuni 24-aastased. Aktiivne otsemüügikarjäär kestab keskmiselt kuus aastat.

„Paindlik ajagraafik ning vabadus olla iseenda peremees iseloomustab otsemüüjate sõnul nende tööd kõige paremini. Pelgalt Eestis tegutseb otsemüügiga ligikaudu 45 000 inimest, kelle käive ületas tunamullu 49 miljoni euro piiri ning väga suur osa nendest tegeleb sellega oma põhitöökoha kõrvalt,“ sõnas Balti Otsemüügi Assotsiatsiooni peasekretär Gintautas Zaleckas.

„Otsemüük toetab inimese eesmärke kogu eluaja vältel, pakkudes võimalusi lisaraha teenimiseks oma põhitöökoha kõrvalt või arenedes täiskohaga edukaks karjääriks,“ ütles Zaleckas. „Edukate otsemüüjate hulgast leiab väga erineva haridusliku ja kultuurilise taustaga inimesi. Ühe kindla segmendi moodustavad ka tudengid, kodused emad ja pensionärid, kes otsivad võimalusi eneseteostuseks või oma majandusliku olukorra parandamiseks.“

Kõige rohkem ehk 68 protsendi ulatuses otsitakse potentsiaalseid ostjaid sõprade, pereliikmete, tuttavate ja töökaaslaste hulgast. Oma äri edendamiseks ja klientide paremaks teenindamiseks kasutavad otsemüüjad jätkuvalt rohkem erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, mida eelistab 54 protsenti vastanutest.

77 protsenti vastanutest usub, et personaalne kontakt on otsemüügi sektori võtmeteguriks ja näost-näkku suhtlus püsinud valdkonna levinuimaks meetodiks toodete ning teenuste tutvustamisel ja müümisel.

Vastavalt Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni-Seldia andmetele oli 2018. aastal Euroopa Liidu maades otsemüügifirmade kogukäive üle 29,7 miljardi euro ning otsemüügifirmad pakkusid lisateenistuse võimalust enam kui 6,8 miljonile inimesele. Baltimaades tegutseb otsemüügi sektoris rohkem kui 190 000 inimest ning 2018. aastal kasvas Balti riikide otsemüügi käive 198 miljoni euroni.

Uuringust

2018. aastal Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni-Seldia poolt 2018. aastal läbiviidud otsemüügi teemalises Ipsos uuringus osales üle 30 000 otsemüügiga tegeleva inimese. Uuring viidi läbi kahe kuu jooksul 11 riigis üle Euroopa.