EDSA No Comments

23. juunil Euroopa Parlament viis läbi lõpliku hääletamise tarbijaõiguste kohta käiva direktiivi poolt või vastu. Käesolev direktiiv suurendab läbi otsemüügi (ettevõtte asukohast eemal) ja kaugmüügi kaupu soetavate tarbijate õigusi. Viimast ametlikku heakskiitu on oodata ministrite nõukogult juulis. Liikmesriikidele antakse mitte üle 2 aasta uute reeglite kohaldamiseks.

Kõige olulisemad muudatused on seotud tarbijate õiguste ja kohustustega:

Tarbija õigused

  • Peale kauba soetamist läbi otsemüügi (ettevõtte asukohast eemal) või kaugmüügi (onlain, telefoni või e-posti kaudu) võib tarbija taganeda lepingust 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
  • Kaupa tagastanud tarbijale tagastatakse raha 14 päeva jooksul pärast kauba tagastamist.
  • Kui tellitud kaupu ei toimetata kätte 30 päeva jooksul, siis on ostjal õigus tühistada ostu.
  • Kui müüja ei informeeri klienti tema õigusest taganeda lepingust, siis taganemise aega pikendatakse kuni ühe aastani.
  • Müüja vastutab kauba kadumise või kahjustumise eest kättetoimetamisel.
  • Müüja peab ära märkima lõpliku ostuhinna. On keelatud automaatselt panna linnukesed lisamaksustatavate teenuste ruutu.

Tarbija kohustused

  • Tarbija maksab tasu tagastamise eest. Mahukate asjade (diivan, külmkapp) soetamise puhul peab kauba tagastamise kord olema täpsustatud kauba eest maksmisel.
  • Digitaalkaupade (muusika, filmid, programmid) puhul taganemise reegleid ei kohaldata: digitaalsisu tunnistatakse ostetuks peale selle allalaadimise alustamist.
  • Taganemise reegleid ei kohaldata eritellimusel valmistatud kaupade puhul – riided, mööbel jms.
  • Tellitud teenustest loobumise puhul peab tarbija maksma juba tehtud tööosa eest. Näiteks juhul, kui abielu lahutavad pooled mõtlevad mõne päeva möödumisel ümber, peavad nad maksma juristile tasu juba teostatud töö eest.