EDSA No Comments

Koroonapiirangud otsemüügiäri ei räsinud. 2020. aastal ostsid Eesti inimesed otsemüügi kaudu 2,8 protsendi võrra rohkem kaupu kui aasta varem, müük kasvas 51 miljoni euroni ning otsemüügiga tegeleb Eestis ligi 42 500 inimest.

„Otsemüügi ettevõtted ja edasimüüjad tulid mulluste koroonapandeemia piirangutega hästi toime. Kiiresti muutuvas maailmas tuli kohaneda tarbijate uute ostuharjumustega ning kasutada tõhusamalt olemasolevaid digitaalseid tööriistu: sotsiaalmeediat, veebikohtumisi ja mobiililahendusi,“ ütles Balti Otsemüügi Assotsiatsiooni peasekretär Gintautas Zaleckas.

Zaleckase sõnul mõjutas eriolukord enim otsemüügi ettevõtted, kelle müügimudel põhines otsekohtumistel või kodustel toote-esitlustel, mida ei saanud piirangutes enam läbi viia. Nii nagu teistes eluvaldkondades, sai ka otsemüügiäris virtuaalsetest toote-esitlustest Zoomis ja Teamsis uus normaalsus ning seeläbi jõuti lisaks olemasolevatele ka täiesti uute klientideni.

Kuigi  otsemüügiga tegelevate inimeste arv võrreldes 2019. aastaga veidi kahanes, näitas möödunud aasta viimane kvartal taas 2% kasvu ja suurenenud huvi otsemüügi kui ahvatleva lisasissetuleku või isegi enda isikliku ettevõtte omamise vastu.

„Positiivse muutusena tõi koroona Eesti inimeste jaoks taas fookusesse terviseteemad. Endale ja oma lähedastele mõeldes osteti otsemüügi kaudu enim vitamiine ja toidulisandeid ning see trend jätkub nii Eestis kui teistes Balti riikides ka sel aastal,“ märkis Zaleckas.

 

Otsemüügi äri kasvas Lätis mullu 10,1 protsendi võrra 96 miljoni euroni, Leedus 9,3 protsendi võrra 75 miljoni euroni. Lätis tegeleb otsemüügiga 64 000 inimest, seda on 2 protsenti rohkem kui mullu ning Leedus 84 000 inimest ehk 1,2 protsenti rohkem kui aastal 2019.

Kolme Balti riigi otsemüügi käive ulatus mullu 222 miljoni euroni, 2019. aastal oli see 206 miljonit eurot. Kokku tegeleb Baltikumis otsemüügiga 191 000 inimest.

Vastavalt Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni-Seldia andmetele oli 2020. aastal otsemüügifirmade kogukäive Euroopa Liidus rohkem kui 27,3 miljardit eurot ning otsemüük on lisasissetulekuallikas rohkem kui 6,6 miljonile inimesele.

Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni (WFDSA) kohaselt oli ülemaailmsete liikmete käive mullu 179,3 miljardit USA dollarit. Otsemüügiga tegeles üle 125 miljoni inimese, nendest 65 miljonit inimest tegelesid otsemüügiga osalise või täistööajaga oma isikliku ettevõtte kaudu. Otsemüügis tegutsevatest inimesetest 85 protsendil on see lisateenistuse allikaks ning 78 protsenti selles äris tegutsevatest müüjatest on naised.