EDSA No Comments

Avaldus COVID-19 kohta

Otsemüügi kogukond on inimestest koosnev tegevusvaldkond ja seetõttu on meie peamine prioriteet nii tarbijate kui ka selles sektoris töötavate inimeste tervise kaitsmine. Kõik Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni (EDSA) liikmesettevõtted on kohustunud näitama üles austust valitsuse ja volitatud asutuste vastu ning tegutsema kooskõlas kõigi valitsuse ja volitatud asutuste juhistega.

Loe lisaks

EDSA No Comments

Balti DSA pälvis rahvusvahelise tunnustuse

24. mail Milanos toimuva Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni (WFDSA) esindajatekogu kohtumisel tunnustati Balti DSA-sid kuldse DSA-na DSA organisatsioonilise ja operatiivse võimekuse eest ning anti neile eridiplom.

Loe lisaks