LTPA Kommentaare pole

Direktiivi tarbijaõiguste kohta vastuvõtmine

23. juunil Euroopa Parlament viis läbi lõpliku hääletamise tarbijaõiguste kohta käiva direktiivi poolt või vastu. Käesolev direktiiv suurendab läbi otsemüügi (ettevõtte asukohast eemal) ja kaugmüügi kaupu soetavate tarbijate õigusi. Viimast ametlikku heakskiitu on oodata ministrite nõukogult juulis. Liikmesriikidele antakse mitte üle 2 aasta uute reeglite kohaldamiseks.

Loe lisaks